Gdzie te baśnie


Wierszokształtnie

Gdzie tamta księżniczka, gdzie tamten król, Wiodący wielkie armie ku zwycięstwu, Dumny i wzniosły, zawsze nieulękły, Jadący na koniu chwały przed zastępami potęgi, I gdzie te łuki triumfów nad jego głową, Rydwany wolności pędzące ku słońcu, Gdzie jego moc i odwaga, króla światłych, Króla rzucającego wrogów na kolana żebraków, I gdzie to piękno, i gdzie […]

25 listopada 2016